Veselé prázdniny

Místo: Zámek Plumlov
Termín: 4. 7. 2015 - 30. 8. 2015
Autoři - Barták Miroslav - Holý Stanislav - Hrubý Jan - Jiránek Vladimír - Johanus Václav - Pálka Dušan - Slíva Jiří

Tato výstava představuje sedm výtvarných individualit, které se potkávaly na stránkách příloh českých novin a časopisů více než 45 let. Bohužel, poslední dobou přílohy i kreslený humor ze stránek zmizely, a to nikoli vinou autorů. Je to určitě škoda, protože toto úsměvné a někdy kritické poselství se dostávalo každý den k desetitisícům čtenářů. A tak už můžeme jen vzpomínat na humor laskavý, absurdní, černý, poetický... Veselé prázdniny Dobrý kreslený humor je vždy pohybem na tenké hraně na pomezí výtvarna a literatury. Humor dělá otazníky, někdy zároveň i odpovídá. Proto jsou jeho autoři zváni ilustrovat i vážné knihy o ekonomice, politice, zdravotnictví, sportu, a podobně. Jsou také schopni „zlidštit“ a přiblížit i složitá zákoutí nejrozmanitějších oborů a vědních disciplin, z nichž mívá většina laiků až ochromující respekt. Složité téma zobrazené z jiného úhlu pohledu otvírá brány poznání a porozumění. Několik autorů i z této výstavy přestoupilo práh čistého kresleného humoru a prosazuje se i na poli ilustrace, grafiky a malby. Na výstavě Veselé prázdniny jsou zastoupeni kresbami a grafikou.Vernisáž výstavy

Jako skoro vždy, udeřila tropická vedra a v chládku silných stěn Zámku Plumlov probíhala pohodová vernisáž. Jak jinak může vypadat začátek prázdnin na Plumlově.
Vernisáž zahájil, také již tradičně za Galerii Knížecí dvůr Ing. Pavel Frelich, ano, ano, skutečně počtvrté a tradice může začít. Významné hosty přivítal Bohumír Frelich a současně poděkoval sponzorům, bez nichž bychom těžko takové výstavy mohli pořádat. Za Olomoucký kraj, jenž převzalo záštitu nad výstavou, promluvil první náměstek hejtmana, PhDr.Alois Mačák, MBA. Dále vystoupil starosta města Plumlova Adolf Sušeň a primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák.
K výstavě obsáhle promluvila galeristka Marie Hanušová. Po krátkém naléhání přece jen krátce promluvili autoři, kteří byli na vernisáži zastoupeni panem Janem Hrubým a Václavem Johanusem s partnerkami.
V kulturním programu vystoupila folková kapela Band-A.
No a to bylo asi tak všechno, v příjemné atmosféře, díky počasí, letos přece jen méně navštívená vernisáž, plynula do svého závěru při pohoštění a dobré sklenky víny. Děkujeme všem zúčastněným, autorům za krásnou výstavu a přijďte se podívat, výstava trvá až do konce prázdnin a skutečně stojí za prohlídku.Uprostřed prázdnin, v pátek 7.srpna 2015, se uskutečnila tradiční beseda s vystavujícími. Vzhledem k počasí a možnostem se sešli tři vystavující, Miroslav Barták, Václav Johanus a Jan Hrubý. Besedu moderoval pan Bohumír Frelich. O hudební doprovod se postaral soubor Plumlováček s velmi milým vystoupením. (Fotografie poskytla Petra Hežová).
Fotogalerie výstavy

Barták Miroslav
Barták Miroslav
Barták Miroslav
Barták Miroslav
Barták Miroslav
Barták Miroslav
Holý Stanislav
Holý Stanislav
Holý Stanislav
Holý Stanislav
Holý Stanislav
Holý Stanislav
Hrubý Jan
Hrubý Jan
Hrubý Jan
Hrubý Jan
Hrubý Jan
Hrubý Jan
Jiránek Vladimír
Jiránek Vladimír
Jiránek Vladimír
Jiránek Vladimír
Jiránek Vladimír
Johanus Václav
Johanus Václav
Johanus Václav
Johanus Václav
Johanus Václav
Johanus Václav
Pálka Dušan
Pálka Dušan
Pálka Dušan
Pálka Dušan
Slíva Jiří
Slíva Jiří
Slíva Jiří
Slíva Jiří
Slíva Jiří

VÝSTAVNÍ PLÁN

18. 5. - 13. 6. Tomáš BÍM - grafika, obrazy
15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - Nová generace umění
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - Souznění

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 387 965 710 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop