KCH XXI. aneb Jednadvacátý ročník tradiční výstavy volného sdružení výtvarníků Křížová chodba (132.)

Místo: Hluboká nad Vltavou
Termín: 23. 3. 2024 - 18. 4. 2024
Autoři - Divišová Olga - Drábková Monika - Lédl Dana - Lorenc Josef - Petrášová Jitka - Pospíšil Aleš - Řepa Karel - Vrtišková MonikaVernisáž výstavy

 

První vernisáž roku 2024 jsme zahájili již 24 výstavní sezónu. Kolektivní výstava skupiny osmi autorů, také již pořádající svoji 21. společnou výstavu (podrobnosti uvedeny níže).
Potěšilo nás, že se opět zúčastnilo hodně našich věrných návštěvníků, i několik nových, děkujeme za návštěvu a podporu v naší činnosti.
Již tradičně zahájil Pavel Frelich, vzpomněli jsme na naší galeristku Marii Hanušová, která nás na konci minulého roku opustila, ale jistě nás s potěšením sledovala, že jsme vytrvali a galerie pokračuje ve své činnosti, kterou ona dlouho společně s námi budovala.
K výstavě a autorech promluvil Aleš Pospíšil. V kulturním programu vystoupila českobudějovická skupina InsideOut (Soňa Císařová, Ondřej Zenkl a Pevel Podhradský) a také to byl velice pěkný zážitek, stojí za to, navštěvovat naše vernisáže. Jak krásné výstavy, tak i další kulturní zážitek.
Kdo nestihl vernisáž, může si výstavu prohlédnout do 18. dubna 2024.

video z vernisážeKCH XXI. • GALERIE KNÍŽECÍ DVŮR, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KŘÍŽOVÁ CHODBA

(23. 3. – 18. 4. 2024, vernisáž 23. 3. 2024 v 17:00)

Jednadvacátou pravidelnou prezentací tvorby generačně spřízněných výtvarníků se v prostoru Galerie Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou otevírá již třetí dekáda existence projektu Křížová chodba, jehož název byl v posledních několika letech „vizuálně redukován“ do zkrácené formy ‚KCH‘. 
Ten vznikl na samém konci roku 2003 z iniciativy většiny dosud účastných členů volného sdružení. Společným jmenovatelem jeho členů není jen, již zmíněné, generační spříznění, ale také geneze jejich tvůrčího potenciálu formovaného v průběhu studia na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterou autoři prezentovaných děl, mimo jiné, absolvovali. 
Za dobu trvání projektu bylo uspořádáno dvacet skupinových výstav, a to v Českých Budějovicích, Táboře, Písku, Brně, Olomouci, Praze, Liberci, Strakonicích, Blatné a Novém Strašecí. Právě první prezentace děl, realizovaná v křížové chodbě bývalého Piaristického kláštera v Českých Budějovicích v roce 2004, dala jméno sérii budoucích výstav, a tím i projektu, který na rozdíl od destinací prezentací nezměnil svůj původní obsah a důvod existence – tedy setkání přátel nad „revizí“ jejich tvorby za uplynulý rok. V kolekcích se pravidelně objevuje malba, kresba, grafika i prostorová tvorba, a to jak v tradičních, tak i experimentálních formách daných medií. Členskou základnu uskupení v současné době tvoří: Olga Divišová, Monika Drábková, Jitka Petrášová, Aleš Pospíšil, Dana Lédl a Monika Vrtišková. Nesmíme však opomenout i jiné zakládající členy, kteří se zejména v počátečních fázích fungování seskupení nemalou měrou na jeho konstituování podíleli. Takové reprezentují například Karel Musil, Gabriel Bardon, Klára Dostálková, Helena Kancírová a Daniel Felgr. Tradiční obsazení členů sdružení nejednou doplnili a doplňují i jejich čestní hosté. Namátkou zmiňme například Karla Řepu, Josefa Lorence, Romana Kubičku, Vendulu Polákovou, Petru Bolkovou, Jana Hegera, Jana Bradáče, Martina Horáka, Alenu Krauseovou či Barboru Fiřtovou.


Více informací o proběhnuvších výstavách, autorech i projektu jako celku najdete na webových stránkách https://www.krizovachodba.cz/ .


Historie výstav KCH (2004–2024) 


2024 - Křížová chodba XXI. v GKD, Hluboká nad Vltavou.
2023 - Křížová chodba XX. v MGVO, Městská galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí. 
2022 - Křížová chodba XIX. v Kaffce, Kavárna Kaffka, Nové Strašecí. 
2021 - Křížová chodba XVIII. v ROH, ROHkavárna, Praha.
2019 - Křížová chodba XVII. v D9, Galerie D9, České Budějovice.
2018 - Křížová chodba XVI. v DON, Divadle Oskara Nedbala, Tábor.
2017 - Křížová chodba XV. v MMB, Městské muzeum Blatná, Blatná.
2016 - Křížová chodba XIV. v MMV, Městské muzeum, Volyně.
2015 - Křížová chodba XIII. v MSP, Strakonický hrad, Strakonice. 
2014 - Křížová chodba XII. v MD, Galerie Malého divadla F. X. Šaldy, Liberec.
2013 - Křížová chodba XI. v 9, Galerie 9, Praha.
2012 - Křížová chodba X. v Patře, Galerie Patro, Olomouc.
2011 - Křížová chodba IX. v DBP, Galerie divadla Bolka Polívky, Brno.
2010 - Křížová chodba VIII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2009 - Křížová chodba VII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor. 
2008 - Křížová chodba VI. v Portyči, Galerie Portyč, Písek. 
2008 - Křížová chodba V. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor. 
2007 - Křížová chodba IV., Piaristický klášter, České Budějovice. 
2006 - Křížová chodba III. v Solnici, C. K. Solnice, České Budějovice. 
2005 - Křížová chodba II., Piaristický klášter, České Budějovice. 
2004 - Křížová chodba I., Piaristický klášter, České Budějovice. 


Autor textu: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

                                                                                            (FOTO vernisáže Petr Kalaš)
Fotogalerie výstavy

Divišová Olga
Drábková Monika
Lédl Dana
Lorenc Josef
Petrášová Jitka
Pospíšil Aleš
Řepa Karel
Vrtišková Monika

VÝSTAVNÍ PLÁN

20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - HLUBOKÁ VÝTVARNÁ POSELSTVÍ (MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE)
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - SOUZNĚNÍ
14. 9. - 10. 10. Jiří Tyller - JAK ŠEL ČAS

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 734 153 752 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop