Vlček Patrik

Narozen : 9.6.1970 v Brně. Žije v Brně – Mokré hoře na Vránově mlýně. Základy sochařské a restaurátorské práce převzal od svého otce Miloše Vlčka. Dále pak od sochaře a restaurátora pana Heřmana Kotrby v Dílně pro chrámové umění v Brně na Petrově č.5. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (1984-1988) a na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze (1988-1994), kterou absolvoval diplomovou prací Slunečního oltáře v klášteře Rosa coeli v Dolních Kounicích. V letech 1988 – 1993 vznikla řada soch na studijních pobytech ve Francii, v letech 1990 – 1992 podnikl studijní cesty do Anglie a Itálie.

Zúčastnil se řady sochařských sympozií: Sympozium „Tvar místa“ pro rodinu Mensdorff-Pouilly na hradě  v Boskovicích (1995), Mezinárodní sochařské sympozium „Dřevěná plastika“ realizované na zámku pana Radslava Kinského  ve Žďáře nad Sázavou (1996), Mezinárodní sympozium Vránův mlýn v roce 1997 organizoval, Les Lapidiales , Port d´Enveaux, Francie (2003). V roce 1999 byl iniciátorem sochařské galerie v přírodě na starém železničním náspu bývalé c.k. dráhy zvané Tišnovka, kde v roce 2014 realizoval i Pomník Smíření v rámci akce SIT DURAT REGNUM. Od roku 2016 v tomto prostoru průběžně realizuje  Lesní kapli, sousoší Císař a Císařovna a řadu dalších projektů. V roce 2002 realizoval sochařsky řešenou lavici do parku v Jardin des Sculptures v Angouleme, Francie. V letech 2009 – 2010 dubové reliéfy pro naučnou trasu Stezka keramiků v Tupesích, Morava a v letech 2010 – 2012 realizoval řadu sochařsky řešených odpočívek pro cyklisty v Jihomoravském kraji na cyklotrase vedoucí v místech bývalé Železné opony (Eurovelo 13 a Eurovelo 9).

Kromě sochařských a jiných výtvarných aktivit (kresba, fotografie) se věnuje restaurátorské práci (např. restaurování oltáře Smrt Panny Marie v Mostišti u Velkého Meziříčí), lektorské a výchovné činnosti (spolupráce se školami a pořádání výtvarných dílen) a muzice, kterou s výtvarnou a lektorskou činností kombinuje (např. realizace pantomimického muzikálu na texty Jana Skácela v letech 1997-1998, který v současnosti obnovuje).

O tvorbě autora řekli:

V sochařské tvorbě Patrika Vlčka lze najít několik výrazných tendencí či silných opakujících se témat. Ve svých pracích z Francie či kompozic Zahrada (1996), Loď (Boskovice, 1995), Vránův mlýn (1997) a Úl (1997) je patrný přístup k sochařskému objektu jako k architektuře. Rozměrné dřevěné objekty z hrubě opracovaného dřeva využívají i staré trámy (Zahrada) či přirozeně pokroucené a deformované dřevo. Tyto důmyslně propojené konstrukce navozují dojem jakéhosi archetypálního chrámu, obecně sakrálního prostoru, ale také vytváří pocit domácí intimity. Ta je do velké míry dosažena výchozím kruhovým půdorysem (Vránův mlýn, Úl) či možností využití objektů k sezení. Kruh je jedním ze základních tvarů ovšem nejen v přímé realizaci, ale i v širším filozofickém kontextu některých realizací, příkladem je dvanáct trůnů – měsíců uzavírající kruh roku (2000). Duchovní rozměr a zároveň pocit nejistoty a snad i výzvy dává objektům často jejich výrazná vertikální dimenze ( především práce z Francie – Bateaument, Arciana, Jardin, Cedre), motivy znejistění a pomíjivosti lze spatřovat i v použití starého dřeva se strukturou narušenou dřevokazným hmyzem, či  ve včlenění kyvadla a starého hodinového stroje do objektu Zahrada.

Výrazným tématem Patrikových soch je také žena. Je vnímána spíše mýticky, jako předmět uctívání, či jako nedosažitelná kráska pocházející snad odněkud z bájné Arkádie. Alespoň tak se mi Vlčkovi sochy žen jeví Svědčí o tom ostatně již názvy: Paní Obou zemí (1995-1997), Černá královna (1990), Paní z Le Mont Saint Michel (1990).

Architektonický přístup je s figurální tvorbou také často propojen jak o tom svědčí sousoší Adam a Eva, dvě stylizované vertikální stély spojené vodorovnou fošnou – lavičkou (Žďár nad Sázavou,1996 a Angouleme-Francie, 2002). Tady se uplatňují i další základní tvary opakující se ve Vlčkově tvorbě a to především v drobných detailech, trojúhelník, hvězda a spirála.  Motiv Adama a Evy se znovu opakuje ve stejnojmenných trůnech vytvořených z jednoho masívu topolu a dubu (1997 a 1998).

Petr Čermáček


Výstavy autora

Patrik Vlček – sochy, kresby - 14. 9. - 3. 11. 2019 (Hluboká nad Vltavou)

Patrik Vlček - Tvůrčí dílna pro děti - 14. 9. - 14. 9. 2019 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - Nová generace umění
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - Souznění
14. 9. - 10. 10. Jiří Tyller - JAK ŠEL ČAS

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 387 965 710 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop