TAire Pavi

Své fotografie doplňuje texty v podobě krátkých literárních útvarů. Píše prózou i poezií, texty jsou i lyrické, založené na náladách, pocitech a dojmech. To co tvoří, jsou krátké povídky, občas alegorie na báchorky, odvolávají se i na báje, pověsti a mytologii. Často jsou to výpovědi velmi osobní, ale mnohdy s přesahem do obecného a přenositelného poselství. Mimořádné a zajímavé je její vyjadřování pomocí KAPITÁLEK v částech slov. Tím text dostává další roviny a úrovně vyjádření, podporuje lyričnost, čtenáři tak nabízí kudy a kterou rovinu vnímat, zapojuje jej do chápání a prožívání téměř celého.

V současné době spolupracuje s Petrem Dubjakem na společných výstavních projektech.
Oba autoři vyhledávají, nebo potkávají motivy na svých cestách do práce z práce, na výletech, při toulání se městem, na společenských akcích. Vybrané záběry již obsahují podhoubí příběhů, fantazií, emocí. Na jejich fotografiích pak převažují jednoduchá vizuální vyjádření, které se často snoubí se symbolikou, znaky a podobenstvím. Texty tuto vizualitu dále ještě umocňují. Své práce pravidelně publikují na sociální síti Facebook, kde jsou průběžně sledovány a komentovány. Zde vznikl i jejich první společný obrazově textový projekt BÍLÁ VRÁNA A ČERNÝ PETR, který v současné době postupně vystavují v galeriích, hudebních klubech a kavárnách ve svých městech a po České republice. Vernisáže jsou vždy obohaceny o zajímavé tematické příběhy a okolnosti


Výstavy autora

BÍLÁ VRÁNA a ČERNÝ PETR - 8. 4. - 4. 5. 2017 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

18. 5. - 13. 6. Tomáš BÍM - grafika, obrazy
15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - Nová generace umění
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - Souznění

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 387 965 710 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop