Mašata Michael J.

Michal J. Mašata se narodil 15. února 1947 ve Vídni. Žije a tvoří střídavě ve Vídni a Švýcarsku. Je členem "Profesionálního sdružení Rakouských umělců".
Své dětství a mládí jsem prožil střídavě v Praze a ve Vídni. Ve čtrnácti letech jsem šel na Realschule a o době, která následovala, se toho moc říct nedá. Dichotomie na půli cesty mezi Prahou a Vídní určila i mou naplněnou profesní dráhu – to mě nenávratně zformovalo. 

Moje láska k malování začala v raném věku. Přání stát se malířem se mi splnilo velmi pozdě a samostudiem jen částečně, ale tento sen ve mně zůstal živý už od hodin kresby a malby u prof. Eisenmengera. Jako samouk a pozdní povolání, následuji vnitřní hlas, který říká: „Obětovali jste příliš mnoho drahocenného času triviálnímu a stále více se vzdalujete tomu podstatnému. Nemyslete na publikum, malujte jen to, co vám dělá radost“.

Malba mě spojuje s preferencí středověkého umění a primitivismu a také se silným zájmem o klasickou modernu. Pokud je v mých slovech nějaký rozpor, svědčí to o mém nejednoznačném charakteru. V mém myšlení a jednání se znovu a znovu vyjadřují různé, protichůdné, Janusovy pohledy a záměry. Jak bude budoucnost soudit mou práci a kam mě zařadí, nevím; ale vím, že jsem nikdy nepostupoval lehkovážně, že jsem vždy použil všechnu sílu, kterou jsem měl k dispozici, a snažil jsem se vychovat a formovat jako opravdový umělec. Pokud se mi to nepovedlo – nechyběla vůle.
Umění je všude. Múza je dobrá. Jako pozorný a zvědavý pozorovatel v každodenním životě využívám své schopnosti umělce k uměleckému zachycení svých úvah. Abych dosáhl hlubší konfrontace s uměním, požaduji reakce. Výměna myšlenek může změnit vnímání a inspirovat nová díla. Moje díla jsou obrazová podobenství ze zážitků – z vnitřních i vnějších vjemů. Svými aktivitami se snažím žít v duchu nezávislosti a flexibility.

TECHNIKA MALOVÁNÍ
Nejsem vázán žádnými akademickými pravidly ani tradičním obsahem. Charakteristickým rysem mé dosavadní práce je široký, všestranný akční rádius se stylistickou rozmanitostí. Žádný vnější vliv, žádný jednotný styl - NONUNIFORMART (NUA), trochu inspirovaný informelem. Výjimkou jsou geometrická abstrakce a akt a portrétní malba. Barva se stává primárním prostředkem designu, grafické prvky se často dostávají do popředí z nevědomí. V mé práci je design převážně "alla prima", s vyloučením poměru a příležitostně ve společnosti "La Fée Verte", se surrealistickým cílem. Moje práce má společné to, že cit, emoce a spontaneita jsou důležitější než dokonalost, rozum a uspořádanost. Všechny platné hodnoty jsou nahrazeny.

ABSTRAKTNÍ LYRICKÁ A GEOMETRICKÁ
Preferuji "Lyrickou a geometrickou abstrakci" a preferuji impasto provedení, aby barvy vynikly na povrchu malby jako reliéf přes silnou nános barvy.
V oblasti abstraktní tvorby se méně zabývám konceptuální tvorbou a více volným designem. Méně se zajímám o konkrétní téma, místo toho se soustředím na myšlenky a pocity, tedy na myšlenku tématu. Nahlíženo s odstupem nabízí prezentovaná díla možnost volné asociace. Abstraktní umění umožňuje recipientovi hrabat se ve vlastním vnitřním světě v těsném kontaktu se sebou samým a v nekonečném procesu. Vidět, vnímat a uvědomovat si své proměněné zážitky by mělo spustit představivost a emoce.

AKTY A PORTRÉT
Zde opět černá kamenná tužka – kreslicí tužka nesrovnatelné měkkosti, černá je extrémně intenzivní, výrazná a sametově matná - a sangvinická tužka jsou moje "oblíbené nástroje". Počin dodnes ani do budoucna neztratil na výbušnosti a aktuálnosti a má pro mě velkou přitažlivost. Znovu a znovu se snažím zobrazovat lidské tělo z nové perspektivy, zkoumat hranice toho, co je přípustné a vytvářet díla, která se zpočátku setkávají s odmítnutím.

„Žít pro umění vlastní rukou“

 


Výstavy autora

Mašata Michael J., Štabla Kamil, Votýpka Karel Cyril - obrazy, kresby (121.) - 28. 5. - 23. 6. 2022 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - Nová generace umění
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - Souznění
14. 9. - 10. 10. Jiří Tyller - JAK ŠEL ČAS

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 387 965 710 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop