Liesler Josef

Josef Liesler se narodil 19. 9. 1912 ve Vidolicích u Kadaně. Zemřel 23. 8. 2005 v Praze.

V letech 1934-38 absolvoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství v Praze u prof. O. Blažíčka, prof. C. Boudy a J. Sejpky.

Je tvůrcem listů volné grafiky a ilustroval více než sto knižních titulů.

Ve své profesionální výtvarné činnosti se zabývá malbou, kresbou, volnou a užitou grafikou, plakátovou a známkovou tvorbou, bibliografií, exlibris, ilustrací, tisky drobné užité grafiky, uměleckých monografických kalendářů, návrhy artprotisů a realizací do architektury.Je nositelem světových cen a uznání v oboru umělecké poštovní známky (Michelangelo, Galilei, Shakespeare).

Uspořádal nespočet samostatných výstav a zúčastnil se řady kolektivních výstav doma i v zahraničí. Je zakládajícím členem skupiny "Sedm v říjnu" - 1939-41, v roce 1942 vstupuje do Spolku výtvarných umělců Mánes, v roce 1946 se stává členem Spolku českých umělců grafiků Hollar.

V roce 1958 se hlásí k programu výtvarného sdružení "Skupina 58".

V roce 1964 byl zvolen čestným akademikem florentské Akademie (Akademico onorario).

V roce 1969 se stává členem Kráslovské belgické akademie (Membre associé).

V roce 1975 získal první cenu za nejkrásnější známku světa (UNESCO - Hydrologie).

Josef Liesler je zastoupen v mnoha předních světových galeriích, muzeích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.


Výstavy autora

Prodejní vánoční výstava 2002 - 12. 11. - 31. 12. 2002 (Hluboká nad Vltavou)

Liesler Josef - Grafika - 18. 8. - 28. 9. 2001 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - NOVÁ GENERACE UMĚNÍ (VÝSTAVA OBRAZŮ, SOCH A GRAFIKY)
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - HLUBOKÁ VÝTVARNÁ POSELSTVÍ (MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE)
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - SOUZNĚNÍ
14. 9. - 10. 10. Jiří Tyller - JAK ŠEL ČAS

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 734 153 752 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop