Díla tohoto autora jsou k dispozici v našem e-shopu!


Kulhánek Oldřich

Oldřich Kulhánek se narodil 26. 2. 1940 v Praze. Zemřel 28.1.2013 v Praze.

V letech 1958 – 1964 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Karla Svolinského (diplomová práce: ilustrace knihy veršů Vladimíra Holana „Sen“ – 6 barevných litografií, které vytiskl Václav Vejvoda. Součástí diplomové práce byl také cyklus koláží k Morgensternovým „Šibeniční písně“.

V letech 1965-67 vytvořil první řadu kreseb a cyklus pěti litografických kamenorytin.

Od roku 1967 se věnoval čárovému leptu, téměř po dobu dvaceti let. V roce 1968 měl první amostatnou výstavu společně s Janem Krejčím v Galerii mladých v Praze.

V březnu 1971 byl zatčen StB a obviněn, že grafickými listy z let 1968-71 hanobil představitele komunistických zemí (čímž byla míněna tvář Stalina v některých grafických listech) . Po měsíčním věznění byl propuštěn a vyslýchán po celé dva roky každých čtrnáct dnů. Tato situace trvala do roku 1972. Přestože rozhodnutím prezidenta republiky byly paragrafy, za které byl žalován, amnestovány, konalo se líčení v roce 1973, kde „usedlo“ na lavici obžalovaných 11 grafických listů (Make up, Hurá, I vy naplňte míru otců svých, Pokušení, Bude stále těžší vyváznout, Svátek neviňátek, Andělíčku, můj strážníčku, Záda, Super, Akt a Apokalyptický sen) včetně 9 grafik J. Krejčího. Soudce Petr Stutzig odsoudil grafiky k likvidaci. Později vyšlo najevo, že odsouzené grafiky byly ušetřeny likvidace, čímž se rozumělo upálení, ale byly rozebrány – ukradeny.

Sedmdesátá léta pro autora byla ve znamení totálního zákazu výstav, zákazu spolupráce s nakladatelstvími, zákazu publicity, avšak ve své tvorbě pokračoval. Ilegálními cestami se díla dostávala do svobodného světa. Např. v roce 1971 se zúčastnil svým grafickým listem „Hommage á Albrecht Dürer výstavy v Norimberku, kde dílo bylo vystaveno pod pseudonymem Ulrich Böhm. Díky přátel z Holandska, Belgie, Německa, Rakouska, USA a Francie neztrácel kontakt s výtvarnou scénou Evropy, kdy rovněž pocítil co je solidarita intelektuálů.

V roce 1973 vytvořil lept „Adam a Eva“, uzavírající kapitolu raných děl. V témže roce vznikl cyklus Malá anatomie dr. S., pět leptů s tématikou vzdáleně připomínající „anatomické tabule“ – Oko, Ucho, Ústa, Ruka – v kombinaci surových scén mučení. Cyklus grafik byl věnován „nehynoucí památce“ komunistického zločince MUDr. Sommera, který byl českou odrůdou nacistického MUDr. Mengeleho. V první polovině 70. let vytvořil cyklus tužkových kreseb kombinovaných s frotáží magazínových reprodukcí, nazvaný Ruzyňské kresby. Celá kolekce byla ilegálně vyvezena do Francie a zakoupena do sbírek Centre Georges Pompidou v Paříži.V letech 1974-1979 vytvořil šest větších leptů na téma Situace. V druhé půli 70. let se začal soustavněji zabývat kresbou. Kresby tohoto období korespondují svým obsahem se Situacemi.

V roce 1978 vytvořil cyklus pěti leptů nazvaný „Bestiarium“ – pronásledující téma během jeho věznění. V ruzyňské věznici vytvořil kresbu „Návrat ztraceného syna“, kterou se podařilo propašovat ven.

Rok 1980 v mnoha aspektech otevírá či určuje další uměleckou dráhu. Končí etapa leptů – vytvořil velké litografie „Interiér I.-IV.“. Tři z nich vznikly v dílně tiskaře Rudolfa Broulima na VŠUP. Díky osobní statečnosti kolegů, redaktorů v nakladatelstvích, kteří navzdory oficiálnímu zákazu mu umožnili ilustrovat řadu krásných knih, zejména ruských klasiků.

V roce 1982 vytvořil perokresby na faustovské téma „Pokušení“. Kresby byly doprovodem ke studii o Faustovi dr. Jindřicha Pokorného (vydala MF, Praha 1982). Kniha získala Stříbrnou cenu v soutěži knih na faustovské téma (IBBA, Lipsko, 1982). Dvacet let poté, co Oldřich Kulhánek poznal státní vězení a byl zakázán tisk jeho desetikoruny, vyhrál soutěž na sérii osmi státních bankovek, které byly vytištěny a dostaly se do oběhu.

V roce 1982-1985 vytvořil dva cykly litografických listů. První – inspirovaný lidskou tváří (deset grafik), druhý věnovaný lidské ruce (devět grafik). V té době začíná spolupráce s Tomášem Svobodou, v jehož dílně vytiskl většinu svých litografií. Od roku 1982 tiskne též v dílně Rudolfa Broulíma ve Zwijndrechtu v Belgii. Lepty z počátku 70. let tiskl sám a pak tiskl v dílnách Pavla a Milana Dřímalových. V současné době spolupracuje s Vladimírem Bujárkem. Ve druhé půli 80. let vznikly grafické listy inspirované dílem George Orwella.

V letech 1985-1991 vytvořil obě Klauniády, Velkou žranici, Úspěšné prase, Studie portrétu a Kdo je kdo.

Léta 90. začínají Velkým třeskem 1989 „Objevil jsem Ameriku“ praví jeden český idiom. V roce 1990 poprvé navštívil USA při příležitosti Litographic Workshop v Los Angeles. V roce 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach. V roce 1995 hostoval na University of Houston – Clear Lake v Texasu. V té době vznikly listy „How are you?“ „The giggest one“, „Nevidět, neslyšet, nemluvit“ nebo „Search of identity“ a další. V letech 1992 – 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek. V roce 1993 vytvořil osm grafických listů Funny money. V závěru tohoto roku vznikl soubor kreseb inspirovaný románem Franze Kafky – Proces. Kresby autor vytvořil v ateliéru v Antverpách, které je staly jeho druhým domovem.V průběhu 90. let nakreslil řadu kreseb inspirovaných sportem. Zaujaly ho fotografické záběry z cíle běžeckého závodu. Viděl tváře lidí, kteří jsou na dně svých sil. V jeho pohledu je dnešní vrcholový sport vzdálen helénskému ideálu, stal se symbolem násilí a brutality. Během roku 1994 vytvořil cyklus litografií „Ecce homo“ – celkem 7 listů. V témže roce vznikly kresby pro knihu „Člověk“ (vydala MF, Praha, 1994). Tato kniha vychází uprostřed poslední dekády tohoto tisíciletí a jeho výtvarným objektem stále zůstává člověk… Život v kruhu, spirále či v kotrmelcích… Koncem 90. let vytvořil triptych Speciální dialog, v poslední době pracuje na cyklu litografií Parabola. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje volné grafice, kresbě, ilustraci a známkové tvorbě. Ilustroval více jak 30 knižních titulů. Uspořádal řadu samostatných výstav a zúčastnil se nespočtu kolektivních výstav doma i v zahraničí. Je zastoupen svými díly v prestižních galeriích, veřejných a soukromých sbírkách v mnoha zemích světa.

Některé samostatné výstavy:

 • 1968 Galerie mladých, Mánes, Praha spolu s J.Krejčím
 • 1970 Galerie Alfermann, Solingen-Ohlings, Německo
 • 1974 Leids Academisch Kunstcentrum, Rijksuniversiteit Leiden, Holandsko
 • 1976 Dům kultury Orlová
 • 1977 Výstavní síň, Sobotka
 • 1978 Vlastivědný ústav Olomouc
 • 1979 Kunstzaal de Reiger, Utrecht, Holandsko
 • 1980 Museé de Grenoble, Francie
 • 1981 Galerie Ars Viva, Západní Berlín, Německo
 • 1982 Kunstzaal de Reiger, Utrecht, Holandsko
 • 1984 Stadtmuseum St. Pölten, Rakousko
 • 1985 Jacques Baruch Gallery, Chicago, USA
 • 1986 Galerie Fronta, Praha, Zámek Kozel u Plzně
 • 1987 Vrije Universiteit Brusel, Belgie /Galerie in Stiefern, Rakousko
 • 1988 Výstavní síň kolonády, Mariánské lázně
 • 1989 Europa Gallery, Brusel, Belgie /Galerie J. Baruch Gallery, Chicago, USA , Galerie Václava Špály, Praha
 • 1991 Atlantic Center for the Arts, New Smyrna Beach, Florida, USA /J. Baruch Gallery, The 7th Regiment Armory, New York – Works on Paper, New York, USA , M&K Galerie, Jihlava
 • 1992 Galerie Epreuve Artiste, Antverpy, Belgie /Galerie d’Art, Maison de la Culture, Mety, Francie
 • 1993 Galerie U Prstenu, Praha, České kulturní středisko, Leeds, Velká Británie
 • 1994 Oldřich Kulhánek– Erotische Grafik, Branzinni Art Gallery, Waasmunster, Belgie /M&K Galerie, Jihlava
 • 1996 Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou (společně s J.Janíčkem)
 • 1997 Galerie Epreuve Artiste, Antverpy, Belgie /Galerie pod Michalskou branou, Bratislava, Slovensko
 • 1999 M. Koplin gallery, Los Angeles, USA
 • 2000 M&K Galerie, Praha, Jihlava, Mánes, Praha
 • 2001 Galerie Knížecí Dvůr Hluboká nad Vltavou.

Ceny:

 • 1967 3. cena, 5. Internationale Ausstellung des Europahauses, Vídeň, Rakousko
 • 1969 1. cena za grafiku, 2. Pražský salon, Praha
 • 1970 2. cena za návrh čs. Pětisetkoruny (nerealizováno)
 • 1971 1. cena za návrh čs. Destikoruny (nerealizováno)
 • 1976 5. cena, 4. Internationale Grafikbiennale, Frechen, D
 • 1980 Medaile, 6. Internationale Grafikbiennale, Frechen, Německo
 • 1982 Silbermedaille der IBBA für die Illustration des Buches über Faustus, Lipsko, Německo
 • 1984 The Grand Diploma for Graphic Art, 3. Internacionalni bijenalni festival portreta, Tuzla, Jugoslavie
 • 1986 The Grand Diploma for Graphic Art, 4. Internacionalni bijenalni festival portreta, Tuzla, Jugoslavie
 • 1987 Prix d’achat, 17. Mezinárodni grafični bienale, Lublaň, Jugoslavie
 • 1988 Čestné uznání v soutěži o nejkrásnější knihu roku, Československo / Ocenění, 3. Biennial Exhibition of Prints in Wakayama, Japonsko
 • 1991 1. cena, 4. Biennial Exhibition of Prints in Wakayama, Japonsko
 • 1992 zlatá medaile, 10. Norské Internasjonale Grafikktriennale, Fredrikstad, Norsk.

Výstavy autora

Adventní a Vánoční inspirace 2017 (malba-grafika-keramika-sochy) - 26. 11. - 17. 12. 2017 (Hluboká nad Vltavou)

Výstava kmenových autorů Galerie - 14. 10. - 25. 11. 2017 (Hluboká nad Vltavou)

Peter Nižňanský – plastika, Oldřich Kulhánek – grafika - 3. 6. - 29. 6. 2017 (Hluboká nad Vltavou)

Prodejní vánoční výstava 2002 - 12. 11. - 31. 12. 2002 (Hluboká nad Vltavou)

Kulhánek Oldřich - Grafika - 23. 6. - 20. 7. 2001 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - HLUBOKÁ VÝTVARNÁ POSELSTVÍ (MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE)
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - SOUZNĚNÍ
14. 9. - 10. 10. Jiří Tyller - JAK ŠEL ČAS

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 734 153 752 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop