Hodný Ladislav

Ladislav Hodný se narodil 14. 2. 1943 v Týně nad Vltavou, kde žije a pracuje.
   V letech 1954 až 1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech 1958 až 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 až 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesora Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše.
   Od dětství toužil malovat, ale splnil přání svého otce a stal se stejně jako on uměleckým knihařem. Zcela logicky tak ve své výtvarné tvorbě vycházel z knižní vazby, která se mu stala motivem pro jeho vlastní malbu a které se doposud intenzivně věnuje. Objektem vlastní tvořivosti je především obraz, jenž vzniká nezávisle a teprve až později si hledá svého diváka, který se s ním rozhodne žít a vnímat stejně jako autor jeho estetické kvality a hledat v něm skrytý obsah a poselství. Těžiště jeho tvorby představují abstraktní velkoformátová platná. Ve skutečnosti přenáší motivy a techniky z knižních vazeb do velkých ploch. Je až zvláštní, jak lehce dosahuje ve svých obrazech dokonalé harmonické rovnováhy. Inspiruje ho krajina, hudba, miluje jazz, ale sám říká, že jeho inspirací je vlastně vše a malování jej osvobozuje. Je to jeho soukromý duševní ráj, naplněný intenzivními pocity rozkoše, radosti a vzrušení. Často kombinuje na obrazech různé́ techniky, vrstvení, proškrabávání, krakelovaní a velice rád využívá zlatou folii.
   Typickým znakem jeho tvorby je expresivní barevnost, harmonizující s jeho osobním cítěním. Malba pro něho představuje nepřetržitý proces, v němž právě barva a tvar jsou nositelem základní myšlenky celého obrazu. Až poetická obrazotvornost je blízká informelu, ale stylem práce připomíná i některá díla expresionismu. Přestože na dráhu malíře nastoupil později, vypracoval si osobitý styl, který oslovil mnoho diváků a sběratelů. Jeho obrazy rozdávají elán, pohodu a radost z tvorby a ze života.
   Ladislav Hodný se svým dílem zapsal mezi tvůrce našich národních hodnot, což dosvědčují uskutečněné výstavy a k nimž byl přizván našimi i zahraničními vrcholnými institucemi. Dokladem toho jsou nejen samostatné a kolektivní výstavy, ale jeho účast na mezinárodních sympoziích a přednáškách např. v roce 1997 Helen Warren de Golyer Triennial Exhibition and Award for Amer Bookbinding – Bridwell Library, Dallas,Texas. Uspořádal nespočet samostatných výstav doma i v zahraniční (např. ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Anglii, Belgii, Holandsku, Francii, Slovensku a Maďarsku) a zúčastnil se řady kolektivních výstav. Za svou práci získal řadu uznání a ocenění. Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách po celém světě. Právem je považován za jednoho z největších současných českých umělců.
(text Michal Matěj)


Výstavy autora

Ladislav Hodný - výstava k 80. narozeninám autora - obrazy (125.) - 25. 3. - 20. 4. 2023 (Hluboká nad Vltavou)

Marie Hanušová 80 aneb 55 let s vámi (Kolektivní výstava k životnímu jubileu) - 17. 9. - 30. 10. 2022 (Hluboká nad Vltavou)

Hodný Ladislav - Obrazy, knižní vazba - 16. 10. - 5. 11. 2004 (Hluboká nad Vltavou)

Předvánoční nedělní odpoledne - povídání a koncert - 16. 12. - 16. 12. 2001 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - Nová generace umění
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - Souznění
14. 9. - 10. 10. Jiří Tyller - JAK ŠEL ČAS

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 387 965 710 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop