Hodný Ladislav

Ladislav Hodný se narodil 14.2.1943 v Týně nad Vltavou. Žije a pracuje v Týně nad Vltavou.

V letech 1954 až 1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech 1958 až 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 až 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesora Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše.

Ladislav Hodný se ve své profesionální výtvarné činnosti věnuje knižní vazbě, malbě, kresbě a volné grafice, kde pokračuje v rodinné tradici, započatém jeho otcem Ladislavem Hodným, který patřil k vedoucím osobnostem našeho uměleckého knihařství.Ladislav Hodný se svým dílem zapsal mezi tvůrce našich národních hodnot, jak to dosvědčují výstavy, jež uspořádal a k nimž byl přizván našimi i zahraničními vrcholnými institucemi. Dokladem toho jsou nejen samostatné a kolektivní výstavy, ale jeho účast na mezinárodních sympoziích a přednáškách např. v roce 1997 Helen Warren de Golyer Triennial Exhibition and Award for American Bookbinding – Bridwel Library, Dallas, Texas.

Do roku 1968 pracoval jako výtvarník Krajského střediska zdravotní výchovy v Brně. V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců, dále je členem Book Art Center v New Yorku /USA/, od roku 1989 členem Designer Book Binders v Londýně /Anglie/ a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných a Unie jihočeských výtvarníků.

V letech 1994 až 1999 vedl Ateliér knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.

Ladislav Hodný získal za svoji tvorbu řadu uznání a ocenění. Uspořádal nespočet samostatných výstav doma i v zahraničí /např. ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Belgii, Holandsku, Francii, Slovensku, Maďarsku/. Zúčastnil se řady kolektivních výstav jak doma tak i v zahraničí. Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách.

Jeho tvorba, zejména umělecká knižní vazba, zaujala mj. i japonskou televizi, která nechala o životě a díle Ladislava Hodného natočit film prostřednictvím holandského režiséra Bena Mathona. Další film natočil Krátký film, který pojednává o díle zejména Ladislava Hodného st., ale i o díle Ladislava Hodného ml., který odvysílala již několikrát Čs.televize.


Výstavy autora

Marie Hanušová 80 aneb 55 let s vámi (Kolektivní výstava k životnímu jubileu) - 17. 9. - 30. 10. 2022 (Hluboká nad Vltavou)


Hodný Ladislav - Obrazy, knižní vazba - 16. 10. - 5. 11. 2004 (Hluboká nad Vltavou)


Předvánoční nedělní odpoledne - povídání a koncert - 16. 12. - 16. 12. 2001 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

Výstavní plán se připravuje.

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 387 965 710 – galerie (v otvírací době)
604 207 826 – Marie Hanušová
603 442 090 – Pavel Frelich 

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

So,Ne 12.00-16.00

Eshop