Hampl Petr

Petr Hampl, se narodil  9. 10. 1943 v Praze, kde žije a pracuje. V letech 1957-1961 studoval na  Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. V letech 1961-67 absolvoval  Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru speciální školy malířsko-grafické prof. Vojtěcha Tittelbacha a  prof.  Ladislava Čepeláka.

Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě, grafice a Ex libris. V tvorbě Petra Hampla se spojuje zobrazení prvků krajiny, zátiší ženského aktu, který se prolíná s přírodními prvky v symbolizující kompozice často se surrealistickým působením. V práci se střídá malba s volnou grafikou a tvorbou ex libris.  Grafické listy vznikají technikou čárového leptu do zinkové desky a často jsou doplněny akvatintou. Tak jako v malbě se jedná většinou o problematiku znázornění ženského aktu jako nositele děje, nebo myšlenky a jeho vztahu k přírodě či ke společnosti. Grafické listy jsou většinou tvořeny v cyklech jako např. : Stvoření  světa , Dětské listy, Souhvězdí, Koupání, Světlo a tvar, Podoby ženy.  Petr Hampl se zabývá tvorbou Ex libris, která ho velmi zaujala a která se stala na dlouhou dobu jeho hlavní náplní práce. Většinou vychází z tema zadané sběratelem, které zpracovává svým výtvarným názorem.  Posledních deset let se spíše věnoval malbě, vytvořil sérii figurálních obrazů, cyklus menších zátiší s námětem ovoce a cyklus obrazů s květinovými a přírodními motivy. V současné době se opět vrací ke grafické tvorbě a tvorbě Ex libris, často s použitím barvy a soutiskem dvou desek.  Tyto časové úseky jeho tvorby se střídají v cyklech, které se vždy námětově a obsahově doplňují a vzájemně obohacují.

Od roku 1971 se též zabývá restaurováním uměleckých památek v oboru užitého umění s licencí na dekorativní malbu, polychromii, štukolustra, sgrafita a zlacení.


Výstavy autora

Petr Hampl – „SVĚT ŽENY“ (obrazy, grafika) - 19. 5. - 14. 6. 2018 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - NOVÁ GENERACE UMĚNÍ (VÝSTAVA OBRAZŮ, SOCH A GRAFIKY)
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - HLUBOKÁ VÝTVARNÁ POSELSTVÍ (MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE)
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - SOUZNĚNÍ
14. 9. - 10. 10. Jiří Tyller - JAK ŠEL ČAS

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 734 153 752 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop