Chabera Milan

Milan Chabera se narodil 27.3.1954 v Praze. Žije a pracuje v Brandýse nad Labem.
Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě, kresbě, grafice, ilustraci a netradiční plastice. Svými figurálními obrazy se řadí k představitelům expresivní figurace.
Studia:
1969 – 73 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara v Praze / Václav Hollar art and design school Prague
1973 – 79 Akademie výtvarných umění v Praze, profesor Jan Smetana / Art Academy Prague, prof. Jan Smetana.

Milan Chabera vystavuje pravidelně od roku 1980, měl více než 130 samostatných a společných výstav doma i v zahraničí a jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a v soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Austrálii. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních přehlídek umění Art Madrid, Art Frankfurt, Art Strasbourg, Art Prague a od roku 2000 spolupracuje s architekty na projektech pro soukromé investory u nás, v Holandsku a v USA. Milan Chabera se trvale věnuje malbě, grafice, ilustraci a netradiční plastice.
Milan Chabera exhibits regularly since 1980. He has had more than 130 solo and group exhibitions at home and abroad and his paintings are presented in galleries and private collections in Europe, United States and Australia. He regularly exhibits at international art fairs such as Art Madrid, Art Frankfurt, Art Strasbourg, Art Prague and since 2000 he cooperates with architects on private projects in Czech Republic, Holland and USA. Chabera’s work includes painting, drawing, illustration and innovative sculpture. With his paintings he belongs to the representatives of expressive figuration.


Výstavy autora

Marie Hanušová 80 aneb 55 let s vámi (Kolektivní výstava k životnímu jubileu) - 17. 9. - 30. 10. 2022 (Hluboká nad Vltavou)

Chabera Milan - Obrazy, kresby, plastiky - 16. 4. - 13. 5. 2011 (Hluboká nad Vltavou)


VÝSTAVNÍ PLÁN

18. 5. - 13. 6. Tomáš BÍM - grafika, obrazy
15. 6. - 18. 7. Jiří MÁŠKA - Nová generace umění
20. 7. - 15. 8. Štěpán MAREŠ - MALBA, KRESBA, KOMIKS, ILUSTRACE
17. 8. - 12. 9. Lenka VOJTĚCHOVÁ - Souznění

KONTAKT

Galerie Knížecí dvůr
Knížecí dvůr z.s.
nám. Čsl. armády 26
373 41 Hluboká nad Vltavou
mail: galerie@knizecidvur.cz
tel.: 387 965 710 – galerie (v otvírací době)
603 442 090 – Pavel Frelich

Facebook   Instagram   YouTube

OTEVÍRACÍ DOBA

středa až neděle
12.00 - 16.00

Eshop